Mivel illik valami magyarázatot adni arra a jogosan felmerülõ kérdésre, hogy mi vezetett minket az Egyesülési Törvény biztosította jogaink ilyetén gyakorlására, ezért megpróbálunk az alábbi pár sorban rávilágítani az alakulásunk, illetve a névválasztásunk hátterére.

Tehát a búvárkodást régóta ûzõ egyének egy jól körülhatárolható csoportja (késõbbi alapító tagok) az általuk szervezett búváreseményeken gyakran kapták a következõ kérdést: „Hát Ti kik vagytok?”. Kézenfekvõ válaszként csak a keresztneveinket tudtuk ilyenkor ismételgetni, miközben megfogalmazódott egy frappánsabb válasz igénye, mégpedig egy szervezet nevének említése. Idõvel a nevérõl is döntés született: Autonóm Búvár Club. Az is kimondatott, hogy bár mi voltunk akik ilyenkor azt mondták Tibi és Bálint (vagy néha Balázs és Szilárd), de eztán mi vagyunk a búvárok akik azt mondják ABC.

A névként választott Autonóm üzenete pedig, hogy minden tagtárs maga határozza meg, a totális Abszcinencia és Alkoholizmus kontinuumon hova pozicionálja életmódját, természetesen szem elõtt tartva a merüléssel töltendõ idõtartam maximalizálásának belsõ igényébõl fakadó peremfeltételeket. Klubunk célja az, hogy minden hozzánk csatlakozó számára lehetõséget biztosítsunk a búvárkodás megismerésére, és a fent említett kontinuumon való gyakorlására.

Ha ezt az egész maszlagot nem érted, de azért szeretsz búvárkodni, akkor is szívesen látunk tagjaink között.

Elnökség

Halpern Bálint – elnök

Balyi Balázs – alelnök

Szelezsán Zsolt – alelnök

Keszthelyi Tibor – alelnök


Ellenõrzõ Bizottság

Papp Márta

Jeszenszky Zsuzsa


Egyesületünk Alapszabálya

Amennyiben szeretnél belépni, akkor tagfelvételed kérheted az itt letölthetõ belépési nyilatkozaton, melyet aláírva-kitöltve küldj el címünkre. A tagfelvételekrõl az elnökség dönt.